Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Claudia Hooiveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
– NAW-gegevens van de contactpersoon; ‘
– Adresgegevens
– Telefoonnummer van de contactpersoon;
– E-mailadres van de contactpersoon;
– IP-adressen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Claudia Hooiveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verlenen van toegang tot onze website;
– verzenden van onze nieuwsbrief;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
– het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Bewaren persoonsgegevens

Claudia Hooiveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Claudia Hooiveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):

Functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
Analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
Overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken.
Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van cookies.
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@claudiahooiveld.nl. Claudia Hooiveld zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Claudia Hooiveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Claudia Hooiveld via info@claudiahooiveld.nl

Contactgegevens Claudia Hooiveld:
Post- en vestigingsadres: Reestdal 24, 8302 JW Emmeloord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: 06-12132894
E-mailadres: info@claudiahooiveld.nl